1. J.Rogalska, E.Rzepczak, P.Stefanoff. Różyczka w Polsce w 2007 roku. Przegląd Epidemiologiczny 2009; 63: 177-180.

2. S. Góźdź, A. Dębska, M. Lasota-Bielska, Ł. Fortuna, R. Mężyk, E. Rzepczak-Zacharek, U. Siudowska. Względne wskaźniki 5-letnich przeżyć w województwie świętokrzyskim na podstawie danych Świętokrzyskiego Rejestru Nowotworów. Przegląd Epidemiologiczny 2011; 65: 657-661.

3. M. Bielska-Lasota, J. Car, E. Rzepczak-Zacharek. Obciążenie nowotworami złośliwymi w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Sytuacja Zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2012: 153-172 (więcej na polskie radio

4. Ewelina Rzepczak-Zacharek, Menedżer odpowiada za monitorowanie epidemiologicznych czynników alarmowych, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Marzec 2013 Nr 40

5.  Ewelina Rzepczak-Zacharek, Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktyki zranień personelu medycznego, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ

6. Ewelina Rzepczak-Zacharek,Nowe zasady zgłaszania podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW